Course Content
Chương 2: Ngôn ngữ lập trình aiken
Đến với chương số 2, các bạn sẽ được làm quen với ngôn ngữ lập trình Aiken trước khi bước vào lập trình smart contract ở một số chương tiếp theo!
0/3
Aiken Tutorial
About Lesson

👉Cardano2vn – Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/
👉Trao đổi về Plutus, Haskell trong Smartcontract : https://t.me/cardano2vn
👉Hướng dẫn viết dự án, xin quỹ tại : https://t.me/vietnameasterntownhall

Dưới đây là nội dung khóa học.

Chương 1: Các khái niệm về giao dịch, ví và địa chỉ trong Cardano
B1. Overview
B2. Setup môi trường Windows
B3. Setup môi trường Ubuntu
B4. Khởi tạo dự án & chạy thử nghiệm
B5. Giới thiệu các khái niệm cơ bản
B6. Giới thiệu các khái niệm cơ bản (Tiếp)
B7. Một số khái niệm nâng cao trong Cardano

Chương 2: Ngôn ngữ lập trình aiken

B8. Primitive Types
B9. Variables & Constants
B10. Functions
B11. Custom types
B12. Control flow
B13. Modules
B14. Tests
B15. Troubleshooting

Chương 3: Lập trình smart contract
B16. Helloworld Smartcontract
B17. Tương tác với hợp đồng Helloworld bằng CLI
B18. Tương tác hợp đồng Helloworld với giao diện front-end
B19. Viết hợp đồng Vesting
B20. Tương tác với hợp đồng Vesting bằng CLI
B21 Tương tác hợp đồng Vesting với giao diện front-end
B22. Viết hợp đồng Giftcard
B23. Tương tác hợp đồng Giftcard với giao diện front-end (p1)
B24. Tương tác hợp đồng Giftcard với giao diện front-end (p2)

Chương 4: Một số hàm có trong thư viện Aiken
B25. Thư viện Transaction.ak (p1)
B26. Thư viện Transaction.ak (p2)
B27. Thư viện Credential.ak
B28. Thư viện Value.ak (p1)
B29. Thư viện Value.ak (p2)

Chương cuối: Đồ án tốt nghiệp khóa học
B30. Viết hợp đồng sàn giao dịch NFT
B31. Tương tác giữa hợp đồng sàn giao dịch và mã offchain (CLI)
B32. Triển khai sàn giao dịch lên front-end, làm một sàn giao dịch thực tế
B33. Viết hợp đồng sàn đấu giá NFT
B34. Tương tác giữa hợp đồng sàn đấu giá và mã offchain (CLI)
B35. Triển khai sàn đấu giá lên front-end, làm một sàn đấu giá thực tế

Join the conversation