C2VN-Elearning

Dự án chia sẻ kiến thức về cardano cho cộng đồng

Nổi Bật

Một số hình ảnh về cardano2vn

Hanoi

Cardano Coffee Lounge

Đại Học Giao Thông Vận Tải

Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên

Ha Noi

Cardano Submit 2022

Đại Học Giao Thông Vận Tải

Khoá Học Web3 cho Sinh Viên

.

.

.

.