Course Content
Chương 2: Ngôn ngữ lập trình aiken
Đến với chương số 2, các bạn sẽ được làm quen với ngôn ngữ lập trình Aiken trước khi bước vào lập trình smart contract ở một số chương tiếp theo!
0/3
Aiken Tutorial
About Lesson

👉Cardano2vn – Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/ 👉Trao đổi về Plutus, Haskell trong Smartcontract : https://t.me/cardano2vn 👉Hướng dẫn viết dự án, xin quỹ tại : https://t.me/vietnameasterntownhall Dưới đây là nội dung khóa học. Chương 1: Các khái niệm về giao dịch, ví và địa chỉ trong Cardano B1. Overview B2. Setup môi trường Windows B3. Setup môi trường Ubuntu B4. Khởi tạo dự án & chạy thử nghiệm B5. Giới thiệu các khái niệm cơ bản B6. Giới thiệu các khái niệm cơ bản (Tiếp) B7. Một số khái niệm nâng cao trong Cardano Chương 2: Ngôn ngữ lập trình aiken B8. Primitive Types B9. Variables & Constants B10. Functions B11. Custom types B12. Control flow B13. Modules B14. Tests B15. Troubleshooting Chương 3: Lập trình smart contract B16. Helloworld Smartcontract B17. Tương tác với hợp đồng Helloworld bằng CLI B18. Tương tác hợp đồng Helloworld với giao diện front-end B19. Viết hợp đồng Vesting B20. Tương tác với hợp đồng Vesting bằng CLI B21 Tương tác hợp đồng Vesting với giao diện front-end B22. Viết hợp đồng Giftcard B23. Tương tác hợp đồng Giftcard với giao diện front-end (p1) B24. Tương tác hợp đồng Giftcard với giao diện front-end (p2) Chương 4: Một số hàm có trong thư viện Aiken B25. Thư viện Transaction.ak (p1) B26. Thư viện Transaction.ak (p2) B27. Thư viện Credential.ak B28. Thư viện Value.ak (p1) B29. Thư viện Value.ak (p2) Chương cuối: Đồ án tốt nghiệp khóa học B30. Viết hợp đồng sàn giao dịch NFT B31. Tương tác giữa hợp đồng sàn giao dịch và mã offchain (CLI) B32. Triển khai sàn giao dịch lên front-end, làm một sàn giao dịch thực tế B33. Viết hợp đồng sàn đấu giá NFT B34. Tương tác giữa hợp đồng sàn đấu giá và mã offchain (CLI) B35. Triển khai sàn đấu giá lên front-end, làm một sàn đấu giá thực tế

Join the conversation