Xây Dựng Ứng Dụng Web3 với Mesh.js
About Lesson

Mesh là một thư viện nguồn mở cung cấp mọi thứ bạn cần để xây dựng các ứng dụng trên chuỗi khối Cardano một cách dễ dàng. Giống như một loại vải dệt tốt, Mesh kết nối các mục tiêu kinh doanh với các kho công nghệ. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng theo yêu cầu của dự án trên chuỗi khối. Mesh đang lấp đầy khoảng trống bằng cách giúp việc phát triển sản phẩm có thể truy cập được trên Cardano. Cho dù bạn là nhà phát triển mới, người khởi nghiệp hay doanh nghiệp lớn, Mesh giúp việc phát triển Web3 trở nên dễ dàng với các công cụ dành cho nhà phát triển & API đáng tin cậy, có thể mở rộng và được thiết kế tốt.

Join the conversation
Dũng Phùng 5 months ago
12345
Reply
9 months ago
hi
Reply