CBCA-Cardano Blockchain Certified Associate

By Nguyen Hieu Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Course Content

Module1: Giới thiệu về Blockchain

 • Giới thiệu về CBCA
  20:00
 • Bài 2: Blockchain là gì?
  10:00
 • Bài 3: Thế hệ Blockchain
  21:00
 • Bài 4: Mã hóa công khai
  15:00
 • Bài 5:Hàm băm
  12:00
 • Bài 6: Chữ ký số
  11:00
 • Bài 7 Giới thiệu về dung sai lỗi Byzantine thực tế
  17:00
 • Bài 8 Giới thiệu về sự đồng thuận dựa trên bằng chứng
  21:00
 • Bài 9 Các cách tiếp cận khác để đạt được sự đồng thuận
  11:00

Module2: Các khái niệp về blockchain nâng cao

Module 3: Blockchain Cardano

Module 4 Bắt đầu với Cardano

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet