Marlowe Tutorial – Hướng Dẫn Cơ Bản Về Marlowe

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Tài Nguyên Học Tập
https://github.com/tidvn/marlowe-for-beginner

Tài liệu Tham Khảo :
https://docs.marlowe.iohk.io

https://github.com/input-output-hk/marlowe

https://cardano.org/

https://developers.cardano.org/tools/

https://www.cardano2vn.io/

What Will You Learn?

  • Bước khởi đầu để làm việc với Marlowe. Loạt bài này sẽ hướng dẫn về những ý cốt lõi khi làm việc với hợp đồng thông minh Marlowe

Course Content

Concepts – Các Khái Niệm Cơ Bản

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet